שחזור מידע ממכשירים

באפשרותנו לפעול לשחזור מידע ממכשירים שונים. לאחר שחזור המידע, מועבר ללקוח דוח מסודר ובו גם התייחסות ממוקדת למידע המשמעותי שביקש להגיע אליו. מדובר בדוח מסודר וקביל, שניתן להציגו בבית המשפט בעת הצורך.